Khách hàng

Khách hàng

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi tập trung chủ yếu vào khu vực Đông Dương – nơi có nền kinh tế đang phát triển với 100 triệu dân. Chúng tôi cung cấp các giải pháp cho các tổ chức, bao gồm:

KHÁCH HÀNG TẠI VIỆT NAM
 
  • Ngân Hàng Nước Ngoài
  • Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần
  • KHÁCH HÀNG TẠI CAMBODIA
    KHÁCH HÀNG TẠI LÀO