Sản Phẩm & Giải Pháp

CÁC SẢN PHẨM PHẦN MỀM VÀ ỨNG DỤNG CHUYÊN NGHIỆP

- Cung cấp, xây dựng, triển khai và tích hợp các giải pháp tài chính trong lĩnh vực ngân hàng
- Xây dựng và triển khai các giải pháp về thẻ ATM, thẻ tín dụng, các hệ thống chấp nhận thẻ.
- Hệ thống Máy rút tiền tự động ATM của NCR, bao gồm hệ thống phần cứng, phần mềm, tích hợp theo yêu cầu cụ thể của khách hàng từ đơn giản đến phức tạp.
- Hệ thống chuyển mạch tài chính và hệ thống phát hành và quản lý thẻ: phát triển, triển khai hệ thống chuyển mạch tài chính tập trung và phân tán, cho phép kết nối các hệ thống kênh phân phối như ATM, POS, Kiosk, Telephone Banking, Internet Banking...
- Hệ thống phát hành và quản lý thẻ cho thẻ ATM, thẻ tín dụng quốc tế, nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, các giải pháp thẻ từ, thẻ thông minh...
- Cung cấp các thiết bị tin học, các ứng dụng chuyên nghiệp, phần mềm hệ thống bán lẻ…
- Cung cấp dịch vụ tư vấn và dịch vụ hỗ trợ dự án giữa các nhà cung cấp chính và khách hàng đối với các dự án về cơ sở hạ tầng
- Thay mặt các nhà cung cấp, cung cấp tính khả thi tiền dự án và dịch vụ hỗ trợ đối với các dự án về cơ sở hạ tầng