Sản Phẩm & Giải Pháp

GIẢI PHÁP LƯU TRỮ DỮ LIỆU

- Cung cấp các giải pháp phần cứng, phần mềm, quản lý dự án, tích hợp bao gồm: giải pháp sao lưu và phục hồi dữ liệu, giải pháp sao lưu nóng, giải pháp lưu trữ SAN/NAS, giải pháp phục hồi sau thảm hoạ (Disaster Recovery). Các giải pháp này được triển khai trên các môi trường đa dạng với các mức độ khác nhau.

Giải pháp lưu trữ mạng SAN của Hitachi Channel Solutions: nổi bật với đặc tính an toàn trong phục hồi thảm hoạ, giúp đồng bộ dữ liệu tới một trung tâm dự phòng ở xa, nhờ đó bảo toàn tối đa toàn bộ dữ liệu trong các tình huống rủi ro nhất.